Та өөрийн амьдарч буй улс орондоо согтууруулах ундаа хэрэглэх насанд хүрсэн байх ёстой. Та согтууруулах ундаа хэрэглэх насанд хүрсэн үү?

Тийм croogo
Хэтрүүлэн хэрэглэх нь таны эрүүл мэндэд хортой.

НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

М-Ти-Эс группын нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх бодлого зарчим нь компанийн эрхэм зорилго дээр үндэслэдэг бөгөөд ард түмний амьдралд эерэг нөлөө үзүүлэх, нийгэмд хувь нэмрээ оруулах явдал юм. М-Ти-Эс групп энэхүү зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд зөвхөн харилцагчдынхаа санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргээд зогсохгүй, бизнесээ хариуцлагатайгаар нийгэм, хүн ард, байгаль орчинд ээлтэйгээр явуулж, Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахын төлөө ажиллаж байна.