Та өөрийн амьдарч буй улс орондоо согтууруулах ундаа хэрэглэх насанд хүрсэн байх ёстой. Та согтууруулах ундаа хэрэглэх насанд хүрсэн үү?

Тийм croogo
Хэтрүүлэн хэрэглэх нь таны эрүүл мэндэд хортой.

APH GROUP

APH GROUP

М-ТИ-ЭС Агро, Сэлэнгэ тариа ХХК нь тус группын цогц төслийн хүрээнд Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажилладагаас гадна Монгол улсын зах зээл дэх ижил үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд APH группын үйлчилгээг албан ёсоор хүргэдэг Монгол дах төлөөлөгч компани юм.

APH групп нь төмс, сонгино, лууван боловсруулалтын төрөл бүрийн хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж нийлүүлдэг групп юм. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь Turn-key төсөл юм. Энэ төсөлд нь хэрэгтэй машин механизмаас гадна үр тариа болон төмс тариалалт, зөвлөмж зөвөлгөө, туслах техникүүд болон хадгалалтын горим багтсан цогц төсөл юм.