Та өөрийн амьдарч буй улс орондоо согтууруулах ундаа хэрэглэх насанд хүрсэн байх ёстой. Та согтууруулах ундаа хэрэглэх насанд хүрсэн үү?

Тийм croogo
Хэтрүүлэн хэрэглэх нь таны эрүүл мэндэд хортой.

AGI GROWTH INTERNATIONAL

AGI GROWTH INTERNATIONAL

1996 онд байгуулагдсан Ag Growth International (AGI) компани нь үр тариа хатаах, цэвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэхтэй холбоотой өндөр чанартай тоног төхөөрөмжүүдийг олон улсад нийлүүлдэг Хойд Америкийн тэргүүлэгч компани бөгөөд M-Tи-Эс ХХК нь 2010 оноос эхлэн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютерээр ажиллаж байна. 
Үүнд: 
- Batco Manufacturing - Ременэн конвэйр; 
- Wheatheart Manufacturing - Үр тариа хадгалах тоног төхөөрөмж; 
- Westfield Industries - Үр тарианы шнек;
- Edwards Group & Grain Guard & Keho - агааржуулах систем, тариа хатаах болон хадгалах тоног төхөөрөмж;
- Hi Roller - Суурин конвэйр;
- Twister - Үр тарианы цайрдсан ган сав;
- Mepu - Хатаах систем зэрэг салбар үйлдвэрүүдийг өөртөө багтаадаг байна.