Та өөрийн амьдарч буй улс орондоо согтууруулах ундаа хэрэглэх насанд хүрсэн байх ёстой. Та согтууруулах ундаа хэрэглэх насанд хүрсэн үү?

Тийм croogo
Хэтрүүлэн хэрэглэх нь таны эрүүл мэндэд хортой.

УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ БИЕЧЛЭН ХИЙХ БОРЛУУЛАЛТЫН СҮЛЖЭЭ

  • Бөөний төв, сүлжээ дэлгүүрүүд: 96668021
  • Баянгол дүүрэг: 96668020
  • Чингэлтэй дүүрэг: 96668011
  • Баянзүрх дүүрэг 1 : 96668030
  • Баянзүрх дүүрэг 2: 96663366
  • Хан-Уул дүүрэг: 96668050
  • Сонгино Хайрхан дүүрэг: 96668060
  • Сүхбаатар дүүрэг:96007633